Grups

Dins de la gran família de l’Esplai PL, ens dividim en grups segons les edats dels participants segons si són activitats d’estiu o d’hivern.

Aquests són fixes i, per tant, monitor sempre anirà amb els mateixos nens i treballarà amb els mateixos monitors.


Durant l’hivern ens dividim en els següents grups:

E (1r-3r de Primària):

Els infants d’aquestes edats solen tenir molta curiositat per tot el que ens envolta, i a la vegada una imaginació desbordant, que sovint acaben perdent fruit de pocs reforços externs. És per això que per aquest grup proposem treballar projectes lligats a la descoberta de l’entorn natural proper, però a la vegada, treballant amb contes, mites, poemes… Així doncs, la intenció és treballar a través d’excursions i amb molt contacte amb la natura per a despertar la curiositat i la creativitat dels participants. Així doncs, possibles projectes que serien factibles són: escriure un conte o una llegenda, composar una cançó… relacionada amb l’entorn, i que la dificultat d’aquest vagi augmentant a mesura que el grup d’edat és més experimentat.

S (4rt-5è de Primària):

Els infants d’aquesta edat solen tenir moltes ganes d’estar actius, però comencen a perdre l’interès per la natura i l’altruisme. És per això que la proposta és treballar amb projectes relacionats amb la natura, però amb voluntat de servei per a millorar les condicions de l’espai. Possibles projectes factibles són: marcar una ruta, organitzar una recollida de brossa…

P (6è-1r ESO):

A aquesta edat és important per als infants començar a conèixer el seu entorn social perquè comencin a adaptar-s’hi i, si ho creuen convenient, mirar de canviar-lo. Així, proposem treballar amb projectes socials encarats a contactar i treballar amb altres entitats del poble, com ara Sarriart, els Amics dels Gegants, l’ATV, amb el propi ajuntament… En aquesta etapa, però, els projectes no tenen perquè tenir una finalitat de servei.

L (2n-3r ESO):

En aquesta etapa, els joves comencen a perdre interès en el fet de treballar en equip i en actuar de forma altruisme, és per això que en aqueta etapa proposem dur a terme projectes de tipus social, però, aquesta vegada, amb voluntat de servei, com ara organitzar activitats per la gent gran, menjadors socials…

A (4rt ESO – 1r Post Obligatori):

Per aquesta etapa proposem que el més important sigui sentir-se part del col·lectiu, ja que a aquestes edats és quan és més fàcil que els participants comencin a despenjar-se i perdin interès en l’esplai. Així doncs, com que, en principi, els participants d’aquesta etapa ja tenen experiència treballant per projectes, la tipologia del projecte serà totalment oberta, la principal finalitat serà crear experiències úniques pel grup.

I (2n Post Obligatori):

Aquest és l’últim any de participants del grup, i com que, en principi, la idea de molts dels participants és ser monitores i monitors de l’esplai, proposem que, aquest any es dediqui a formar-los com a monitors, a partir de dinàmiques i sessions formatives inspirades en cursos de premonitors i monitors, buscant formadors o monitors experimentats, encara que no siguin pròpiament de l’esplai, o monitors actius d’aquest grup; i, una vegada per trimestre, oferir-los una estada de pràctiques en els altres grups de l’esplai. D’aquesta manera, els participants podran decidir si realment els agradarà fer de monitors sense haver d’esperar a l’any següent i comprometre’s en un equip; i per als participants que no tinguin intenció de ser monitors o monitores, les formacions i sessions ja seran prou genèriques com per ésser interessants per a tothom i remoure l’interior de cadascun dels participants. Paral·lelament, es pot proposar als participants d’organitzar una sortida grossa com a cloenda, com ara una ruta o unes colònies, per acabar de cohesionar el grup i generar els seus últims moments especials com a participants.


Durant l’estiu ens dividim en els següents grups:

Grup de petits: de 6 a 12 anys. L’activitat que fem amb els petits durant l’estiu és les colònies.

Grup de mitjans: de 12 a 16 anys. L’activitat que fem amb els mitjans durant l’estiu és els campaments.

Grup de joves: 17 anys.  L’activitat que fem amb el grup de joves durant l’estiu la trien ells, sigui un camp de treball o una ruta.

A més a més, també gestionem el casal municipal de Sarrià de Ter, dirigit a participants des dels 3 anys.